วิธีเลือกโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

วิธีเลือกโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะมีหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนระหว่างการของส่งจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค กล่องบรรจุภัณฑ์ยังทำหน้าที่สำคัญในการบ่งบอกภาพรวมของสินค้าเพื่อให้สามารถขายตัวเองได้ ดังนั้นเราควรใส่ใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสรรหาโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกมาดีที่สุดเพราะนั้นมีผลต่อยอดขาบสินค้าในอนาคต ในการทำธุรกิจนั้น การทำสินค้าให้โดดเด่น สวยงามสะดุดตามีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญมาก ดังนั้นหน้าที่ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นจึงควรให้ความสำคัญในการเลือก โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด สำหรับรายละเอียดที่สำคัญในการนำมาใช้เลือกโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.ต้องเป็นโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มีประสบการณ์โดยสามารถขอดูผลงานย้อนหลังได้จากผู้ผลิตโดยตรง

2.มีบริการครบวงจร สำหรับโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มีบริการครบวงจรจะสามารถช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าทำงานได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับสินค้า การบริการส่งสินค้าจนถึงการบริการหลังการขาย ทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ผลิตสินค้ามั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่สั่งจะเป็นไปตามความต้องการและการส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

3.โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณของผู้ผลิตสินค้า ในข้อนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถประหยัดค่าส่งได้หรือเลือกโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีบริการส่งสินค้าฟรี

4.โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์สามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายได้ ในส่วนของข้อนี้หากสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายได้หรือใบกำกับภาษีได้ จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

5.โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ใช้เวลาในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่นานหรือมีบริการงานด่วน

7 วันเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถแพ็คสินค้าและนำสินค้าออกจำหน่ายได้เร็วขึ้น

6.โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน การเลือกโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทำให้เรามั่นใจในคุณภาพที่จะได้รับ หากโรงงานไหนมีในส่วนนี้จะทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากการจะได้มาตรฐานทางหน่วยงานของรัฐต้องทำการตรวยจสอบพอสมควรก่อนที่จะอนุญาตให้ปรพกอบกิจการในราชอาณาจักรไทย ผู้ผลิตสินค้าสามารถนำข้อแนะนำในข้างต้นไปประเมินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการเพื่อให้กล่องบรรจุภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและมีความสวยงามโดดเด่น เพราะเมื่อสินค้าของเราวางอยู่บนชั้นวางสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดสายตาลูกค้าให้เกิดการตัดสินใจสินค้าของเรา